top of page
Etsi

Ymmärrys itsetuhoisuudesta rohkaisee ammattilaista dialogiin

Päivitetty: 10. marrask. 2023

Kirjoittaja Selma Gaily-Luoma on psykologi, voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti, integratiivinen yksilöpsykoterapeuttiopiskelija ja väitöskirjatutkija.


Itsemurhayritys viestii yksilön tarpeesta katkaista sietämätön kärsimys. Se on myös voimakkaasti suhteiden kontekstissa toteutuvaa ja suhteisiin vaikuttavaa toimintaa. Dialoginen työote vastaa itsetuhoisuudesta kärsivien toiveisiin arvostavasta, moniäänisestä ja lähiverkoston huomioivasta hoidollisesta yhteistyöstä. Ammattilainen tarvitsee lisäksi valmiuksia ottaa itsetuhoisuus puheeksi sekä tukea sen tutkimisessa ja turvasuunnittelussa.Itsemurhaa yrittäneet kuvaavat itsetuhoista prosessia usein suhteisiin liittyvien toiveiden ja pettymysten kautta. Itsetuhoiseen kriisiin voi liittyä kokemus dialogin ulkopuolelle putoamisesta, häpeästä ilmaisun esteenä tai ilmaisumahdollisuuksien puuttumisesta kokonaan.


Itsetuhoisuudesta kärsivät kuvaavat yleensä helpottavaksi ja toivoa luovaksi kokemukseksi sitä, kun ammattilainen kysyy itsetuhoisuudesta ja kuulee rauhassa vastauksen. Itsetuhoisuuteen liittyvien kokemusten sanoittaminen myötätuntoiselle kuulijalle voi merkittävästi muuntaa ihmisen omaa suhdetta noihin kokemuksiin.


Itsetuhoiset puheet ja teot voidaankin ymmärtää puheenvuoroiksi dialogiin, johon muita sanoja ei löydy. Ne ovat yrityksiä toimia helpotuksen eteen. Kuulijalle ne kuitenkin välittyvät usein rajuina ja uhkaavia, ja voivat siksi jäädä kuulematta ja vastaamatta. Silloin kärsimys ei vähene, vaan yhä äärimmäisemmän teon – itsemurhan – vaara pysyy tai kasvaa.


Toipumista edistävä kohtaaminen edellyttää ammattilaiselta kykyä sietää epävarmuutta turvautumatta pakottamiseen tai pakenemiseen, siis rohkeutta pysyä dialogissa. Itsetuhoisuudesta kärsivien kokemukset kuitenkin heijastavat sitä, miten vaativaa se kuoleman uhan alla on: itsetuhoisuus jää usein ammattilaisenkin luona tabuksi tai saa monologisen, sanelevan vastauksen.


Dialoginen työote tarkoittaa arvostavaa, moniäänistä, yksilöllisistä merkityksistä ja tarpeista kiinnostunutta ja lähiverkoston huomioivaa kohtaamista. Siten se vastaa hyvin itsetuhoisuudesta kärsivien keskeisiin hoitoa koskeviin toiveisiin. Lisäksi itsetuhoisuudesta kärsivät toivovat kuitenkin erityistä tukea nimenomaan itsetuhoisuuden käsittelyyn sekä yksin että yhdessä läheistensä kanssa.


Jos itsetuhoisuus on edennyt toiminnaksi, vaikuttava väliintulo edellyttää ammattilaiselta valmiuksia kutsua ja motivoida itsemurhavaarassa olevaa sekä itsetuhoisen prosessin yhteiseen tutkimiseen että turvasuunnitteluun. Niin kertovat vaikuttavuustutkimusten lisäksi väitöskirjatutkimukseeni osallistuneet itsemurhaa yrittäneet. Ammattilaisen tuki itsetuhoisuuteen johtaneiden sisäisten ja ulkoisten tapahtumien ketjun ymmärtämiseen, turvasuunnitelman luominen ja psykoedukatiivisen tiedon saaminen koettiin korvaamattoman arvokkaiksi. Näiden valmiuksien kehittäminen vahvistaa myös dialogisesti työskentelevien ammattilaisten edellytyksiä toimia itsemurhien ehkäisemiseksi.


Ymmärrys itsetuhoisuudesta ilmiönä ja keinoista vahvistaa turvallisuutta epävarmoina aikoina auttaa myös ammattilaista. Se voi vahvistaa luottamusta omiin mahdollisuuksiin auttaa ja lisätä siten työn mielekkyyttä. Samalla se voi auttaa hyväksymään itsetuhoisuuden hoitoon väistämättä kuuluvan epävarmuuden ja vähentää kuormitusta, joka tuohon epävarmuuteen liittyy. Kun ammattilainen uskaltaa astua ja kutsua dialogiin, avautuu uusia reittejä ulos kärsimyksestä.


Syvemmän perehtymisen itsetuhoisuuden kohtaamiseen voi aloittaa esimerkiksi näistä:

  • Mielenterveystalon tuore materiaali tarjoaa psykoedukatiivista tietoa, joka soveltuu niin ammattilaisten, potilaiden kuin omaisten käyttöön.

  • Turvasuunnittelusta löytyy tietoa esimerkiksi:

Turvasuunnitelman tekemistä voi itse kokeilla myös Mielenterveystalon Virtuaaliapuri Millin kanssa.

  • Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle (Linity) hyödyntää narratiivista haastattelua ja sen videotallenteen reflektiota turvasuunnitelman rakentamisessa.

  • Tutkimustieto itsemurhaa yrittäneiden kokemuksista voi auttaa välttämään hoidon tavallisia sudenkuoppia ja rohkaista luottamaan yksittäistenkin hyvien kohtaamisten merkitykseen:


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page