top of page
Etsi

Psykologi ammatinharjoittajana – opas psykologiyrittäjille

Päivitetty: 4 päivää sitten

Psykologi yrittäjänä – kuinka psykologi voi perustaa toiminimen ja pyörittää yritystä? Tässä oppaassa Punoksen psykologi ja ammatinharjoittaja Arimo Kerkelä kertoo psykologiyrittäjän keskeisistä tehtävistä ja velvoitteista.


Ammatinharjoittaja psykologi opas
Psykologiyrittäjän opas

Yhä useampi psykologi on yrittäjä. Jo noin 20 prosenttia psykologeista on päätoimisia yrittäjiä, ja suunnilleen yhtä monta psykologia työskentelee sivutoimisena ammatinharjoittajana palkkatyön ohessa. Psykologiyrittäjien määrä myös kasvaa nopeasti.


Psykologiyrittäjiä on yhä enemmän, mutta psykologiyrittäjille suunnattua tietoa on vain vähän. Missä psykologi voi työskennellä yrittäjänä? Miten toiminimi perustetaan? Voiko kirjanpidon tehdä itse?


Tämä psykologiyrittäjän opas tarjoaa kootusti tietoa siitä, millainen ammatinharjoittaja psykologi voi olla. Tietopaketti on tarkoitettu erityisesti niille psykologeille ja psykologian opiskelijoille, jotka pohtivat tai suunnittelevat oman yrityksensä perustamista. Opas painottuu toiminimiyrittäjyyteen, koska tämä on ylivoimaisesti yleisin psykologiyrittämisen muoto.


Oppaassa pyrin kertomaan psykologiyrittäjän työstä mahdollisimman selkeästi ja käytännönläheisesti. Yrittäjäopas on jaettu kolmeen osaan, jotka kattavat koko prosessin psykologiyrittäjäksi ryhtymisestä toiminimen ylläpitoon:Oppaassa mainitut tiedot ja summat on tarkistettu tammikuussa 2024, ja siinä on huomioitu juuri ennen julkaisua uudistunut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Tekstissä voi kuitenkin olla virheitä. Varmista tarvitsemasi tiedot aina myös ajankohtaisesta viranomaislähteestä.


Psykologi yrittäjänä – yleistietoa psykologiyrittäjistä


Mistä puhumme, kun puhumme psykologiyrittäjistä? Tässä osiossa käyn läpi yrittäjänä toimivien psykologien kokonaistilannetta ja työmahdollisuuksia. Kerron myös, mitkä yhtiömuodot sopivat psykologiyrittäjille.


Yrittämisen keskeiset käsitteet


Yrittäjyydestä lukiessa voi löytää itsensä melkoisesta termiviidakosta. Avataan siis ensiksi keskeisiä käsitteitä.


Ammatinharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka työllistää itsensä. Ammatinharjoittaja on siis yrittäjä, joka harjoittaa yritystoimintaa omissa nimissään. Ammatinharjoittaja ei ole työsuhteessa eikä saa palkkaa. Virallisissa lähteissä ammatinharjoittajista käytetään nimitystä yksityinen elinkeinonharjoittaja. Ammatinharjoittajia kutsutaan epämuodollisesti

myös toiminimiyrittäjiksi.


Tammikuussa 2024 uudistunut laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta puhuu yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajista. Näitä palveluntuottajia ovat niin yksityiset ammatinharjoittajat kuin myös suuremmat yritykset ja julkiset toimijat.


Tässä oppaassa puhun ammatinharjoittajista sekä toiminimellä työskentelystä. Monet ohjeista koskevat myös niitä yrittäjiä, jotka työskentelevät psykologina oman osakeyhtiönsä kautta.


Psykologi ammatinharjoittajana vai ansiotyössä?


Moni psykologi pohtii, toimisiko ammatinharjoittajana vai olisiko ennemmin työsuhteessa. Pelkän palkan lisäksi työsuhde tarjoaa monia muita etuja, kuten työterveyspalvelut, lomarahoja sekä mahdollista tukea koulutuksiin. Lisäksi muun muassa työttömyysturvan saaminen on yrittäjänä vaikeampaa, sillä se edellyttää yritystoiminnan lopettamista tai keskeyttämistä yli neljäksi kuukaudeksi.


Hieman kärjistäen yrittäjyys mahdollistaa joustavamman työskentelyn omien mieltymysten mukaan. Vapauden vastapainona yrittäjän on kuitenkin itse huolehdittava monista velvollisuuksista, joista muuten vastaisi oma työnantaja.


Yrittämisen tapoja on kuitenkin lukematon määrä, ja ääripäiden välissä on paljon vaihtoehtoja. Esimerkiksi säännöllinen työskentely ostopalvelupsykologina voi muistuttaa hyvinkin paljon palkkatyötä.


Missä psykologi työskentelee
Missä psykologi voi työskennellä yrittäjänä?

Missä psykologit työskentelevät yrittäjinä?                                                                 


Psykologiliitto kartoittaa psykologiyrittäjien työtilannetta kahden vuoden välein. Liiton kysely on suunnattu vain sen jäsenille, mutta se antaa hyvin käsitystä psykologiyrittäjien töistä.


Vuoden 2023 kyselyssä suurin osa psykologiyrittäjistä – lähes 90 % – työskenteli aikuisten parissa. Lasten ja nuorten kanssa toimi reilu kolmannes. Pieni osa ammatinharjoittajista työskenteli työyhteisöjen ja organisaatioiden tai perheiden ja pariskuntien kanssa.


Lähes kaikki psykologiyrittäjät työskentelevät terveyspalveluiden parissa. Muita yleisiä toimialoja ovat työ- ja organisaatiopsykologia, opiskeluhuolto sekä erilaiset koulutukset ja valmennukset. Yleisimpiä ammatinharjoittajien tuottamia palveluita ovat psykologinen hoito,

psykoterapia, tutkimukset ja työnohjaus.


Psykologiyrittäjien palvelukattaus on laajentunut viime vuosina. Nykyisin psykologiyrittäjät myös tuottavat sisältöjä, valmentavat ja tarjoavat erilaisia hyvinvointipalveluita.


Yhtiömuodot ja toimintamallit


Noin 90 prosenttia psykologiyrittäjistä on toiminimiyrittäjiä, lopuilla on osakeyhtiö tai molemmat. Hyvin harvoilla psykologeilla on muita työntekijöitä yrityksessään.


Puolet psykologiyrittäjistä toimii täysin itsenäisesti. Viime vuosina on yleistynyt myös toimintamalli, jossa ammatinharjoittaja tarjoaa palveluitaan toisen yrityksen kautta. Esimerkiksi Punos Psykologit osallistuu kilpailutuksiin ja välittää ammatinharjoittajia eri hyvinvointialueille sekä tarjoaa tukea yhteistyöpsykologeilleen.


Sopivan yritysmuodon valinta


Toiminimiyrittäjyys on yksinkertaisin yrittämisen muoto, joka sopii useimmille psykologeille. Siksi keskityn tässä oppaassa erityisesti toiminimen perustamiseen ja ylläpitoon.


Osakeyhtiö edellyttää enemmän paperityötä, mutta voi tulla edullisemmaksi etenkin suurilla tuloilla. Karkean nyrkkisäännön mukaan osakeyhtiöstä on hyötyä toiminimeen verrattuna, kun yrityksen vuositulot ylittävät noin 100 000 euroa. Toiminimi on mahdollistaa muuttaa myöhemmin osakeyhtiöksi.


Jotkin toimijat tarjoavat myös ns. kevytyrittämisen palveluita, jotka mahdollistavat yrittäjämäisen työskentelyn ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjyys ei yleensä sovellu psykologityöhön, johon vaaditaan aluehallintaviraston (AVI) myöntämä lupa. Lupaa sekä pakollista potilasvakuutusta varten yrittäjä tarvitsee oman yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen, jota useimmat kevytyrittäjäpalvelut eivät tarjoa.


Toiminimen perustaminen


Toiminimi perustetaan täyttämällä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Tämän jälkeen yrittäjän tulee ilmoittautua itseä koskeviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin. Lisäksi psykologeille on omia erityisvaatimuksia, jotka eivät koske kaikkia yrittäjiä. Kerron myös YEL-vakuutuksen hankinnasta ja toiminimen perustamisen kuluista.


Toiminimen perustamisilmoituksen tekeminen


Toiminimen perustamisilmoituksen voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinon ylläpitämässä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä eli YTJ-palvelussa.

Perustamisilmoituksen jälkeen saat yrityksellesi oman Y-tunnuksen.


Toiminimen perustamisilmoituksessa täytät yrityksesi perustiedot, kuten nimen ja yhteystiedot. Lisäksi sinun tulee ilmoittaa yrityksesi toimiala kaupparekisteriin ja Verohallinnolle. Kaupparekisteriin tuleva kuvaus on vapaamuotoisempi kuin Verohallinnon pyytämä tieto.


Kaupparekisteriin tulevaa toimialakuvausta kysytään avoimella tekstikentällä. Kuvattu toimiala voi olla verrattain laaja, mutta sen tulee myös kertoa pääasiallisesta toimialastasi. Psykologin toiminimen toimialakuvaus voi olla esimerkiksi ”Psykologipalvelut ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”. Verohallinto puolestaan edellyttää tarkkaa toimialakoodia valmiista vaihtoehdoista. Psykologeilla tämä on yleensä koodi 86909 eli ”Muu terveyspalvelu”.


Toiminimen perustamisilmoituksen tekeminen sähköisesti maksaa 70 euroa. Perustamisilmoituksen yhteydessä voit myös liittyä Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin, kuten ennakonperintärekisteriin.


Verohallinnon rekistereihin ilmoittautuminen


Yrittäjän on mahdollista liittyä kolmeen Verohallinnon rekisteriin: ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin eli ALV-rekisteriin ja työnantajarekisteriin. Näistä vain ennakkoperintärekisteri koskee useimpia ammatinharjoittajapsykologeja.


Ennakkoperintärekisteriin ei ole virallisesti pakollista, mutta käytännössä välttämätöntä. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen tarkoittaa, että voit maksaa ennakonpidätyksen verottajalle itse. Muuten asiakkaidesi tulisi huolehtia ennakonpidätyksestäsi, mikä tarkoittaisi näille tarpeetonta ylimääräistä työtä.


Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen myynti – esimerkiksi koulupsykologipalvelu – on arvonlisävapaata. Niistä ei siis tarvitse maksaa verottajalle arvonlisäveroa. Jos myyt toiminimellä pelkästään terveyden- ja sairaanhoidon palveluita, sinun ei tarvitse liittyä ALV-rekisteriin. Työnantajarekisteriin tulee puolestaan ilmoittautua vain, jos toimii säännöllisenä työnantajana useammalle työntekijälle.


Verohallinnon rekistereihin voi ilmoittautua kolmella tavalla. Nopeimmin ilmoittautumisen voi tehdä jo perustamisilmoituksen täyttämisen yhteydessä. Kun yrityksellä on Y-tunnus, voi rekistereihin ilmoittautua myös YTJ-palvelussa tehtävällä muutosilmoituksella tai OmaVeron hakemuksella. Rekistereihin ilmoittautuminen on ilmaista.Psykologit yrittäjinä, ammatinharjoittaja psykologi
Kuinka psykologi voi aloittaa yrittäjänä?

Ilmoittautuminen Soteri-rekisteriin


Ammatinharjoittajaksi ryhtyvän psykologin tulee huolehtia myös joistakin toimialakohtaisista ilmoituksista. Näistä keskeisin on ilmoitus palveluntuottamisen käynnistämisestä Soteri-rekisterissä.


Toiminimen perustamisen tuli muutoksia tammikuussa 2024, kun uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki astui voimaan. Aiempi Valveri-rekisteri poistui käytöstä, ja sen tilalle tuli laajempi Soteri-rekisteri. Samalla ammatinharjoittajien ja muiden palveluntuottajien käytäntöjä yhtenäistettiin ja ilmoitusten hintoihin tuli muutoksia.


Palveluntuottajien lisäksi Soteri on myös palveluyksikköjen rekisteri. Palveluyksiköt ovat kokonaisuuksia, joissa sosiaali- ja terveyspalveluja tuotetaan. Oman palveluyksikön rekisteröinti maksaa toiminimellä 260 euroa ja muilla yhtiömuodoilla 370 euroa.


Mikäli ammatinharjoittaja rekisteröityy palveluntuottajaksi ilman vakituista palveluyksikköä tai työskentelee useamman aluehallintoviraston alueella, maksaa palveluntuotannon rekisteröinti 360 euroa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi psykologilla, joka työskentelee keikkaluontoisesti ympäri Suomea. Muille ammatinharjoittalile rekisteröinti maksaa 260 euroa. Yhden hengen osakeyhtiössä vastaavat maksut ovat 750 ja 530 euroa.


Uusi valvontalaki vaikuttaa toiminnan käynnistämiseen myös siten, ettei työntekoa voi aloittaa ennen rekisteröintiprosessin päättymistä. Rekisteröintiprosessin tulisi kestää korkeintaan 2-3 viikkoa.


Muita aloittavan psykologiyrittäjän erityisvelvollisuuksia


Soteri-ilmoitusten lisäksi Psykologiliiton jäsenten tulee ilmoittaa ammattiliitolle yrityksestään. Työsuhteessa olevien tulee lisäksi ilmoittaa työnantajalleen sivutoimen perustamisesta.


Terveydenhuollon toimintaa harjoittava psykologiyrittäjä tarvitsee myös potilasvakuutuksen. Psykologiliitto tarjoaa potilasvakuutuksen sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen jäsenilleen ilmaiseksi. Liiton tarjoamat vakuutukset ovat voimassa, kun psykologi on ilmoittanut yrityksensä tiedot Psykologiliiton jäsenpalvelussa. Itse hankittuna potilasvakuutus maksaa noin 100-120 euroa vuodessa, vastuu- ja oikeusturvavakuutus hieman enemmän.


Liiton jäsenten tulee myös ilmoittautua liitolle pää- tai sivutoimiseksi yrittäjäksi. Tämäkin onnistuu jäsenpalvelussa. Yrittäjyys on päätoimista silloin, kun sen vaatima työmäärä estää kokoaikaisen palkkatyön vastaanottamisen. Päätoiminen yrittäjän liittomaksu on ammatinharjoittamisen tuloista riippuen 250, 350 tai 450 euroa vuodessa.


Jos teet palkkatyötä, ilmoita yritystoiminnan aloittamisesta työnantajallesi. Työsopimuslaki voi rajata oman yrityksen kautta työskentelyä palkkatyön ohessa, jos kyseessä on esimerkiksi yksityisen työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Tällöin tarvitset sivutoimeen työnantajan luvan.


YEL-vakuutuksen hankinta


Jos yrityksen vuositulot ylittävät 9 010,28 euroa ja yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti neljä kuukautta, tulee työikäisen yrittäjän hankkia YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus. YEL-vakuutus kerryttää eläkettä ja vaikuttaa myös sosiaaliturvan suuruuteen, kuten sairauspäivärahoihin. YEL-vakuutus siis vastaa monia sellaisia maksuja, jotka työsuhteessa kuuluvat työnantajalle tai vähennettäisiin suoraan palkasta.


YEL-vakuutuksen voi hankkia mistä tahansa työeläkeyhtiöstä. Näitä yhtiöitä on Suomessa neljä: Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas. Lisäksi Suomessa on muutamia alakohtaisia eläkekassoja, jotka tarjoavat YEL-vakuutuksia. Nämä eivät kuitenkaan koske psykologeja.


YEL-vakuutuksen aloittaminen on yleensä ilmaista. Tämän jälkeen YEL-maksujen suuruus perustuu pääasiassa ilmoitettuun työtuloon. YEL-vakuutusta käsitellään vielä tarkemmin seuraavassa osiossa.


Paljonko toiminimen perustaminen maksaa?


Toiminimen perustamisilmoituksen tekeminen kaupparekisteriin maksaa 70 euroa, Soteriin tehtävä ilmoitus toiminnan käynnistämisestä puolestaan 260 tai 360 euroa. Toiminimen perustamiseen ei kuulu muita kaikille välttämättömiä kertamaksuja, joten psykologin toiminimen perustaminen maksaa yleensä 330 tai 430 euroa. Lisäksi mahdollinen uuden palveluyksikön rekisteröinti maksaa toiminimellä 260 euroa.


Tämän summan päälle voi tulla myös muita kuluja, eikä siihen ole laskettu säännöllisiä ammatinharjoittajan maksuja, kuten YEL-vakuutusta.


Yrityksen ylläpitäminen


Miten ammatinharjoittajan kirjanpito tehdään? Mitä vaikutusta YEL-vakuutuksella on? Entä mitä velvollisuuksia psykologiyrittäjällä on? Tapoja toimia yrittäjänä on yhtä monta kuin yrittäjiäkin, joten valmiiden vastausten antaminen on mahdotonta. Tällä osiolla pyrin kuitenkin helpottamaan omien valintojen tekemistä.


Ammatinharjoittajan kirjanpito


Kaikkien yritysten yritystoiminnasta on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpidolla seurataan rahan liikkumista yrityksen toiminnassa. Kirjanpitoon tulee merkitä esimerkiksi kaikki saadut palkkiot sekä yritykselle ostetut tarvikkeet. Yrityksen verotus perustuu kirjanpitoon.


Yrityksen kirjanpitoa on kahta eri tyyppiä: yhdenkertaista ja kahdenkertaista. Näistä helpompaan yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään yrityksen tulot sekä maksetut menot, korot ja verot sen mukaan, milloin maksut on tehty.


Kahdenkertainen kirjanpito on monimutkaisempaa. Siinä merkitään sekä rahan lähde että rahan käyttö eri kohtiin. Kahdenkertainen kirjanpito vaaditaan, kun seuraavista ehdoista toteutuu vähintään kaksi:


  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa

  • Liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa

  • Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli 3 henkilöä.


Hieman yksinkertaistaen taseen loppusummalla tarkoitetaan yrityksen varoja, joista on vähennetty yrityksen velat. Liikevaihdolla tarkoitetaan yrityksen myyntituottoja, joista on vähennetty mm. psykologeja harvoin koskevan arvonlisäveron osuus. Lähes kaikille ammatinharjoittajapsykologeille riittää yhdenkertainen kirjanpito.


Rahaliikenteen seuraamista varten yrityksellä on hyvä olla oma pankkitili, jonka voi perustaa esimerkiksi omaan pankkiin tai erilliseen yritystilipalveluun. Yrityksen tulee myös säilyttää ostoihin ja myynteihin liittyvät kuitit joko fyysisinä tai digitaalisina.


Onko kirjanpito pakollinen, psykologin kirjanpito
Voiko kirjanpidon tehdä itse?

Psykologin kirjanpito itse vai ammattilaisella?


Monet yrittäjät pohtivat, kannattaako kirjanpito tehdä itse vai jättää ammattilaisille. Ongelmana on, että asiaa pohtivat oppaat ovat usein tilitoimistojen itsensä kirjoittamia. Lisäksi oppaita ei ole suunniteltu erityisesti psykologiyrittäjille.


Moneen muuhun yritykseen verrattuna psykologin toiminimen tilillä voi olla verrattain vähän tapahtumia. Hankintoja ei ole paljoa, ja esimerkiksi psykologivälityksen kautta työskennellessä tuloja tipahtaa tilille säännöllisesti kerran kuukaudessa. Tällainen kirjanpito on varsin suoraviivaista. Yhdenkertaisen kirjanpidon voi tehdä esimerkiksi Excel-tiedostoon, johon löytyy valmiita pohjia verkosta.


Kirjanpidon teettäminen tilitoimistolla maksaa noin 50-80 euroa kuukaudessa. Tähän summaan sisältyy lisäpalveluja, kuten kuittien arkistointi, vuosittaisen veroilmoituksen tekeminen sekä kolmen kuukauden välein tehtävät arvonlisäveroilmoitukset ALV-rekisteriin kuuluville.


Jos kirjattavia tapahtumia on vähän, voi kirjanpidon tekeminen itse olla vaihtoehto. Kirjanpidon ulkoistaminen kuitenkin tuo huolettomuutta, jolloin sen arvoa ei mitata pelkästään rahassa ja säästyneissä työtunneissa.


Psykologityön laskuttaminen


Useimmat suuret asiakkaat toivovat työn laskutuksen verkkolaskuina. Verkkolaskuja voi lähettää eri verkkolaskutuspalveluissa. Myös pankit tarjoavat työkaluja verkkolaskujen lähettämiseen.


Psykologien asiakastyö on arvonlisäverotonta. Tämä tulee myös merkitä laskuun ja perustella esimerkiksi virkkeellä "Terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen veroton myynti AVL (arvonlisäverolaki) 34-36 §".


Verkkolaskujen tekemiseen löytyy ohjeet Punoksen Instagramista.


YEL-maksun suuruus


YEL-vakuutusta säätävä yrittäjän eläkelaki uudistui vuoden 2023 alussa. Aiemmin yrittäjät ilmoittivat YEL-maksun suuruuteen vaikuttavan työtulonsa varsin vapaasti itse, mutta nyt maksun suuruus perustuu vahvemmin työtuloarvioon ja eläkeyhtiön kokonaiskuvaan.


Alustava työtulosuositus arvioidaan Eläketurvakeskuksen työtulolaskurilla. Laskuri suosittelee sopivaa YEL-työtuloa yrityksen toimialan – psykologeilla Muu terveyspalvelu (86909) – mediaanitulojen sekä yrittäjän liikevaihtoarvion perusteella. Lopullisen päätöksen YEL-tulojen suuruudesta tekee eläkevakuutusyhtiö. Päätöksessä huomioidaan myös yrittäjän kokonaistilanne, jota yrittäjä voi kuvata tarkemmissa selvityksissä.


Kuulostaako vaikeaselkoiselta? Sitä se onkin.


Kun YEL-työtulo on tiedossa, on itse eläkevakuutusmaksun laskeminen hieman selkeämpää. YEL-eläkevakuutusmaksun suuruus on 24,10 prosenttia YEL-työtulosta kahdella poikkeuksella: 53-62-vuotiailla osuus on 25,60 prosenttia, ja ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtynyt saa YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen ensimmäiset neljä vuotta.


Jos esimerkiksi pitkään yrittäjänä toimivan 40-vuotiaan psykologin työtuloiksi arvioidaan 48 000 euroa, maksaa hän YEL-maksuja tästä summasta 24,1 prosenttia eli 11 568 euroa. Aloittava yrittäjä saisi maksusta vielä 22 prosentin alennuksen, jolloin maksettavaa kertyisi noin 9 024 euroa vuodessa.


YEL-maksun suuruus riippuu myös maksuerien määrä. Edellä kuvatussa esimerkissä maksueriä on kuukausittain. Mikäli koko kyseisen YEL-vakuutusmaksun maksaisi kerralla tammikuussa, saisi sen noin sata euroa halvemmalla. YEL-maksun suuruus eri tilanteissa selviää esimerkiksi eläkeyhtiöiden laskureilla.


YEL-vakuutus pakollinen, yrittäjän eläkelaki
Mitä YEL-vakuutus korvaa?

Mihin YEL-vakuutus vaikuttaa?


YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän työeläkettä sekä määrittää sosiaaliturvamaksujen suuruuden. Näitä maksuja ovat esimerkiksi Kelan maksamat sairaus- ja vanhempainpäiväraha sekä työttömyyspäiväraha.


Monet yrittäjät pohtivat YEL-vakuutuksesta saatuja hyötyjä sekä sopivan YEL-maksun määrää. Etenkin YEL-vakuutuksen vaikutusta eläkkeeseen on käsitelty paljon. Tässäkään oppaassa ei ole näihin pohdintoihin oikeita vastauksia. Seuraavat laskelmat kuitenkin selkeyttävät YEL-vakuutuksen vaikutusta eläkkeeseen.


Yleensä YEL-vakuutus kerryttää vuosieläkettä 1,5 % vuosittaisesta työtulosta. Edelliskohdan esimerkkipsykologin 48 000 euron YEL-tulot korottavat hänen eläkettään 720 euroa vuodessa eli 60 euroa kuukaudessa. Tästä korotuksesta hän maksaa noin 9 000 tai 11 500 euroa.


Keskimääräinen eläkkeelle jäävä nostaa eläkettä noin 20 vuotta. 720 euron vuosikorotus kasvattaa 20 vuoden eläkettä noin 14 000 eurolla. Tämä summa on hieman enemmän kuin esimerkkipsykologin maksama vuoden YEL-maksu.  Eläkettä kuitenkin heikentävät monet tekijät, kuten inflaatio ja eläkkeen suuruuteen hieman vaikuttava Eläketurvakeskuksen elinaikakerroin.


YEL-vakuutuksen hyötyjä arvioidessa tulee muistaa, ettei YEL-vakuutus vaikuta vain eläkkeeseen, vaan myös yrittäjän sosiaaliturvaan. YEL-vakuutus takaa siis toimentulon esimerkiksi sairaustuessa tai vanhempainvapaalla. Yrittäjän eläkevakuutuksen vaikutusta sosiaaliturvamaksujen suuruuteen voi selvittää eläkevakuutusyhtiöiden tai Kelan laskureilla.


Kaikkien ammatinharjoittajien toistuvat tehtävät


Jokaisen ammatinharjoittajan tulee täyttää vuosittain veroilmoitus, jonka viimeinen palautuspäivä on yleensä huhtikuun alkupuolella. Lisäksi yrittäjän tulee maksaa ennakkoveroa tuloistaan sekä yrittäjän eläkevakuutusmaksuja maksuerien mukaisessa tahdissa.


YEL-maksujen maksuerien määrän voi päättää itse, kun taas ennakkoveron maksuerät riippuvat tulojen suuruudesta. Jos tuloja on yli 10 000 euroa vuodessa, maksetaan ennakkoveroa kerran kuukaudessa. Yrittäjän tulee ilmoittaa verottajalle ja eläkevakuutusyhtiölle, jos yritystuloissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.


Yrittäjän tulee myös ilmoittaa yritystoiminnan muutoksista kaupparekisterin YTJ-palvelussa. Yhteys- ja osoitetietojen muuttaminen on ilmaista, mutta esimerkiksi kotipaikan muuttaminen maksaa 40 euroa.


Psykologiyrittäjien erityiset velvollisuudet


Psykologeilla on omia velvoitteita, jotka eivät koske kaikkia yrittäjiä. Näistä keskeisimpiä ovat aluehallintavirastolle tehtävät ilmoitukset sekä asiakastyöhön liittyvät säädökset.


Aiemmin psykologiyrittäjän tuli lähettää vuosittain toimintakertomus aluehallintavirastolle. Vuodesta 2024 toimintakertomusta ei kuitenkaan enää tehdä, vaan riittää, että psykologiyrittäjä tarkistaa tietonsa Soteri-palvelussa kerran vuodessa. Vuosittainen tarkistus täytyy tehdä maaliskuun loppuun mennessä.


AVI tulee pitää ajan tasalla ammatinharjoittajatyön muutoksista, kuten uusista toimipaikoista. Vuodesta 2024 alkaen nämä muutokset ilmoitetaan Soteri-palvelussa. Perustietojen ja toimintakuntien muutokset ovat maksuttomia, mutta suuremmista muutosilmoituksista on maksettava. Maksun suuruus on yleensä 230-480 euroa muutoksesta riippuen.


Psykologiyrittäjän on huolehdittava potilasasiakirjojen asianmukaisesta laatimisesta ja säilyttämisestä. Toistaiseksi kirjaukset on voinut tehdä sähköisesti tai omaan arkistoon. Ostopalvelutyössä palvelun tilaaja tyypillisesti tarjoaa ammatinharjoittajille potilastietojärjestelmän sekä potilasarkiston. Tällaisessa tilanteessa AVI:lle on riittänyt tarkan arkistointiosoitteen sijaan tieto siitä, että potilasasiakirjat säilytetään tilaajan ylläpitämässä ja osoittamassa arkistossa.


ammatinharjoittaja psykologi, psykologi yrittäjänä
Millainen ammatinharjoittaja psykologi voi olla?

Monta tapaa olla psykologiyrittäjä


Tällä psykologiyrittäjän oppaalla pyrin tarjoamaan kattavan näkymän psykologiyrittäjien maailmaan. Oppaassa keskityttiin erityisesti toiminimiyrittäjyyteen, koska se on ylivoimaisesti yleisin psykologiyrittäjyyden muoto.


Vaikka suurin osa psykologiyrittäjistä työskentelee terveyspalveluiden parissa, on tarkempi työnkuvien kirjo hyvin laaja. Yrittämisen tapoja on yhtä monta kuin yrittäjiäkin. Tämä yrittäjäopas painottui erityisesti kaikille ammatinharjoittajapsykologeille yhteisiin tehtäviin, kuten toiminimen perustamiseen ja yrittäjän vuosittaisiin velvollisuuksiin.


Punos Psykologit on psykologien omistama ja johtama yritys, joka välittää ammatinharjoittajapsykologeja muun muassa kouluille. Mikäli olet kiinnostunut Punoksen kanssa työskentelystä, voit olla meihin yhteydessä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Voit kysyä ammatinharjoittamisesta myös suoraan allekirjoittaneelta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen arimo.kerkela@punospykologit.fi.


Kirjoittaja Arimo Kerkelä on Punoksen aluevastaava ja psykologi, joka olisi kaivannut tällaista opasta silloin, kun perusti oman toiminimen opintojensa loppuvaiheessa.

1 503 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page