top of page
Etsi

Erikoispsykologikoulutus ja muut opinnot – miten psykologi voi kehittää osaamistaan?

Päivitetty: 18. huhtik.

Psykologi erikoistuminen, erikoispsykologikoulutus
Psykologi voi erikoistua tai kehittää muuten osaamistaan.

Erikoispsykologikoulutus, erilliset kurssit, uudet tutkinnot… Tässä artikkelissa Punoksen psykologi Arimo Kerkelä käy läpi tapoja, joilla psykologi voi kehittää osaamistaan valmistumisen jälkeen.


Uuden oppiminen ei ole psykologeille pelkkä harrastus, vaan myös velvollisuus. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä psykologien ammattieettiset periaatteet edellyttävät, että psykologien tulee jatkuvasti ylläpitää ja kehittää ammattiosaamistaan. Terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksen mukaan psykologien tulisi käyttää koulutuksiin 10 arkipäivää vuodessa.


Vaan missä psykologi voi kouluttautua työelämän ohessa? Tässä psykologien jatkokoulutusoppaassa käydään läpi psykologien erikoistumista sekä muita oppimisen väilyä.Oppaan tiedot on tarkistettu keväällä 2024.


Erikoispsykologikoulutukset ja psykoterapeuttikoulutus


Ennen vuotta 2016 erikoispsykologikoulutukset olivat yhteydessä psykologian lisensiaatin tutkintoon. Lakiuudistuksen myötä koulutus lyheni ja muuttui maksulliseksi. Vuonna 2024 kolmen vuoden ja 70 opintopisteen koulutus on maksanut 8400 euroa. Koulutukseen pääsyyn vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus psykologina.


Erikoispsykologikoulutuksia ovat psykoterapeuttikoulutus sekä seuraavat erikoistumisalat


  • Kliininen mielenterveyspsykologia (alkanut 2019)

  • Lasten ja nuorten erikoispsykologi (ennen kehitys- ja kasvatuspsykologia)

  • Neuropsykologia

  • Terveyspsykologia (ennen kliininen terveyspsykologia)

  • Työ- ja organisaatiopsykologia


Psykologin erikoistuminen mahdollistaa muun muassa erilaisia työtehtäviä. Esimerkiksi työ- ja organisaatiopsykologian sekä terveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen sisältyy työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus (15 op), joka vaaditaan, jos psykologi työskentelee työterveydessä yli kaksi vuotta.


Erikoispsykologikoulutuksia järjestetään kaikissa psykologian maistereita kouluttavissa yliopistoissa Oulun yliopistoa lukuun ottamatta. Koulutuksia järjestetään kolmen vuoden välein. Kirjoitushetkellä seuraavat erikoispsykologikoulutukset ovat alkamassa keväällä 2025.


Psykologian tohtoriohjelma


Psykologian maisteri voi myös palata yliopistolle jatko-opiskelijana. Psykologian tohtoriohjelma on neljän vuoden maksuton kokonaisuus, johon sisältyy väitöskirja ja 40 opintopistettä. Psykologian maisteri valmistuu jatko-opinnoissa psykologian tohtoriksi.


Psykologian tohtoriohjelman voi opiskella kaikissa psykologeja kouluttavissa yliopistoissa. Opinnot alkavat yleensä syksyisin, mutta joissakin yliopistossa myös keväällä aloittaminen on mahdollista.


Täydennyskoulutukset ja uudet ammattinimikkeet


Psykologit voivat opiskella myös erikoispsykologikoulutusta ja tohtoritutkintoa pienempiä kokonaisuuksia. Nämä kokonaisuudet pätevöittävät usein rajattuihin nimikkeisiin ja menetelmiin. Maksullisia lisäopintoja tarjoavat sekä yksityiset yritykset että yliopistot.


Yleisiä lisä- ja täydennyskoulutuksia ovat esimerkiksi työnohjaajan, seksuaaliterapeutin ja lyhytterapeutin koulutukset. Esimerkiksi vuonna 2021 noin 15 prosenttia psykologiyrittäjistä tarjosi työnohjausta. 60 opintopisteen työnohjaajakoulutus kestää yleensä kaksi vuotta ja maksaa noin 6000–8000 euroa.


Halutessaan psykologi voi myös opiskella toisen korkeakoulututkinnon. Yleinen yhdistelmä on esimerkiksi kauppatieteiden ja psykologian tutkinnot.


Muut kurssit ja koulutukset


Pienempiä opintosuorituksia voi kerätä myös yksittäisillä kursseilla, joita tarjoavat yritykset ja avoimet yliopistot. Ja jos opintopisteet eivät ole välttämättömiä, on psykologeilla myös monia muita tapoja kehittää osaamistaan.


Hyviä oppimistilaisuuksia ovat esimerkiksi Psykologiliiton ja monien muiden tahojen järjestämät webinaarit, jotka ovat usein ilmaisia. Pidempiä irtaantumisia työarjesta tarjoavat erinäiset konferenssit ja muut tapahtumat, kuten Psykologipäivät tai eri sektorien omat tilaisuudet, kuten Terveyspsykologian päivät.


Suosituksia oman alan ammattikirjallisuudesta voi poimia esimerkiksi Punoksen Instagramista.


Psykologi jatkokoulutus, työnohjaajan pätevyys, kurssit psykologeille
Erikoispsykologikoulutus järjestetään kolmen vuoden välein.

Erikoispsykologikoulutus ja muut lisäopinnot: yleisyys ja hyödyt


Psykologiliiton vuoden 2021 tarvekartoitusraportti sekä vuoden 2023 yrittäjäkysely antavat käsitystä psykologien erikoistumisen sekä muiden koulutusten yleisyydestä.


Vuonna 2021 hieman alle kolmannes Psykologiliiton jäsenistä oli jatkokouluttautunut psykoterapeutiksi. Erikoispsykologi- ja tohtorikoulutukset ovat olleet erittäin suosittuja, ja vuonna 2020 16 prosenttia psykologian alan opiskelijoista oli tohtorikoulutettavia. Yliopistoaloista vain lääketieteessä oli suurempi osuus tohtorikoulutettavia.


Vuoden 2023 yrittäjäkyselyn vastaajista neljä viidesosaa oli suorittanut lisäkoulutuksia maisterintutkinnon jälkeen. Viidenneksellä psykologiyrittäjistä oli erikoispsykologin pätevyys, ja vajaalta kymmenesosalta löytyi tohtorintutkinto.


Jatkokouluttautuminen on psykologin lakisääteinen velvollisuus, joka hyödyttää myös psykologia itseään. Täydennyskoulutus mahdollistaa uusia työtehtäviä ja voi myös näkyä psykologin palkassa. Parhaimmillaan lisäopinnot tarjoavat uusia oivalluksia sekä mahdollisuuksia irtaantua työarjesta yhdessä kollegoiden kanssa.


Kirjoittaja Arimo Kerkelä on Punoksen aluevastaava ja psykologi. Punos on koko Suomen kattava psykologien verkosto, joka välittää psykologiyrittäjiä muun muassa opiskeluhuoltoon ja perheneuvoloihin.

50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page