top of page
Etsi

Mitä koulupsykologi tekee? – Koulupsykologin tehtävät

Päivitetty: 4 päivää sitten

Mitä koulupsykologi tekee? Tässä artikkelissa kerrotaan koulupsykologin tehtävistä ja vastataan yleisimpiin koulupsykologeja koskeviin kysymyksiin.


Koulupsykologi on koulunkäynnin parissa toimiva psykologi, joka työskentelee yleensä peruskoulussa. Seuraavaksi käymme läpi vastauksia yleisimpiin koulupsykologeja koskeviin kysymyksiin.


Mitä koulupsykologi tekee? Koulupsykologin tehtävät

Keitä koulupsykologit ovat?


Koulupsykologit ovat psykologeja eli koulutukseltaan psykologian maistereita. Jokainen laillistettu psykologi voi toimia koulupsykologina ilman erillistä koulutusta. Peruskoulujen lisäksi koulupsykologeja voi työskennellä myös toisella asteella.


Nykyisin koulupsykologit työskentelevät hyvinvointialueiden alaisuudessa, mutta koulupsykologien työpisteet sijaitsevat yleensä itse kouluilla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että koulupsykologipalveluja on tarjolla kaikille oppilaille.


Mitä koulupsykologi tekee?


Koulupsykologit tukevat koululaisten hyvinvointia monin tavoin. Koulupsykologit voivat esimerkiksi keskustella oppilaiden kanssa kuormittavista asioista tai tehdä oppimiskykyä kartoittavia tutkimuksia. Psykologin tutkimusten avulla voidaan pohtia, millaisesta tuesta oppilas voisi hyötyä jatkossa.


Lisäksi koulupsykologit voivat vaikkapa tehdä yhteistyötä opettajien kanssa tai järjestää yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Koulupsykologin arki onkin usein monimuotoisempaa kuin tavanomainen psykologityö.


Voiko koulupsykologi diagnosoida?


Toisin kuin lääkärit, koulupsykologit eivät voi diagnosoida. Koulupsykologit voivat kuitenkin kartoittaa lapsen tai nuoren tilannetta monin eri tavoin. Joskus lääkärit voivat pyytää psykologilta tutkimuksia tai selvityksiä oman diagnosointinsa tueksi.


Milloin koulupsykologille kannattaa mennä?


Ei ole yhtä yksittäistä tilannetta, milloin koulupsykologille mentäisiin. Koulupsykologin kanssa voidaan keskustella esimerkiksi kiusaamisesta, vapaa-ajan ongelmista tai mieltä painavista murheista. Psykologitutkimuksia tehdään esimerkiksi silloin, kun koulunkäynnin vaikeudet jatkuvat tukitoimista huolimatta.


Koulupsykologikäynti ei ole koskaan rangaistus. Koulupsykologi on oppilaan tukena, ja tapaamiset ovat oppilaalle aina ilmaisia ja vapaaehtoisia.


Miten koulupsykologille pääsee?


Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että oppilaan on päästävä keskustelemaan koulupsykologin tai -kuraattorin kanssa seitsemän arkipäivän sisällä tapaamisen pyytämisestä. Kiireellisessä tilanteessa keskustelun on järjestyttävänä samana tai seuraavana työpäivänä.


Se, miten koulupsykologille pääsee, riippuu koulusta. Joskus oppilas tai huoltaja voi ottaa suoraan yhteyttä psykologiin ja sopia tapaamisen. Toisissa koulussa voi olla käytäntönä, että oppilas tapaa ensin esimerkiksi kuraattoria tai terveydenhoitajaa, jotka miettivät oppilaalle sopivinta tukea. Koulupsykologien lisäksi kouluilla on myös muita ammattilaisia, jotka voivat auttaa oppilaita eri tilanteissa.


Vaikka jokaisella koululla olisi nimetty koulupsykologi, ei koulupsykologi ole välttämättä joka päivä paikalla. Koulupsykologilla saattaa vaikkapa olla useita kouluja vastuullaan, jolloin hän voi olla eri kouluilla eri viikonpäivinä. Yleensä muut oppilashuollon työntekijät tietävät, kuinka koulupsykologin voi tavoittaa.


Koulupsykologi tehtävät, kokemuksia. Miten päästä koulupsykologille?

Koulupsykologin tehtävät


Koulupsykologi on siis laillistettu psykologi, joka työskentelee koulunkäynnin parissa. Koulupsykologin tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja edellyttävät koulupsykologilta laajaa osaamista. Lisäksi koulupsykologin työ on usein hyvin itsenäistä.


Laajuus ja itsenäisyys lisäävät työn haastavuutta, mutta tarjoavat myös paljon valinnanvaraa. Usein koulupsykologi voikin muovata työnkuvaa näköisekseen ja tehdä työtä omalla persoonallaan. Onkin mahdotonta sanoa kattavasti, mitä kaikkea koulupsykologit tekevät.


Suuri osa koulupsykologin tehtävistä on kirjattu lakiin, mutta lisäksi koulupsykologit ovat osa kouluyhteisöä ja voivat tehdä hyvinkin monipuolisia asioita koululaisten hyvinvoinnin tueksi.


Kirjoittaja on Punoksen psykologi. Punos on psykologien omistama ja johtama psykologipalvelu, joka tukee hyvinvointialueita psykologipalveluiden järjestämisessä. Punos tarjoaa aktiivista tukea ja ohjausta yhteistyöpsykologeilleen.

168 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


bottom of page